Sídlo a poštová adresa:
Záhradnícka 6237/35
929 01 Dunajská Streda
IČO: 44539801
DIČ: 2022742590
IČ DPH: SK2022742590
Tel: +421-917 527 265

Tatrabanka a.s.
2622104946/1100
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2210 4946
SWIFT/BIC: TATR SK BX

Kancelária:
ul.Biskupa Kondého 4577/18
929 01 Dunajská Streda
2.poschodie, číslo dverí: 306
Email: info@designet.sk
faktury@designet.sk
Web: http://designet.sk

Československá obchodná banka a.s.
4018191392/7500
IBAN: SK59 7500 0000 0040 1819 1392
SWIFT/BIC: CEKO SK BX